Tema Akademi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ”OSGB”Faaliyetlerine Başlıyor

Tema Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi , İstanbul’da hizmet vermek  üzere Ortak Sağlık Güvenlik Birimi OSGB”  kurdu.

OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Yazar ekibimizin yerinde ziyaret ettiği Tema Akademi Tema Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi, Genel Müdürü Murat SoyluOSGB hakkında ekibimizi bilgilendirirken,  ”OSGB‘ler, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin oluşturduğu özel kuruluşlardır” dedi.

Tema Akademi OSGB’yi Bayrampaşa/ İstanbul’da kurmalarının sebebinin, ” bu semtin, stratejik bir konumda olması ve  ulaşım kolaylığı, hizmet ağının hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşebilmesindendir” dedi ve ” İstanbul Anadolu yakasından bile Tema Akademi’ye ulaşımın 30-40 dakika ” olduğunu belirtti.

Murat Soylu ”Açıldığı günden itibaren, Tema Akademi İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Merkezi olarak ülkemizde yaşanan iş güvenliği eksiğini gidermek amacıyla yaptıkları çalışmalar çerçevesinde yüzlerce İş Güvenliği Uzmanı yetiştiren Tema Akademi’nin İstanbulda İş Güvenliği Eğitim Merkezi olarak, öncü olduğunu ve aynı başarıyı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi OSGB‘‘ alanında da göstermeye kararlı olduklarını” belirtti.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ''OSGB''

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ”OSGB”

 

 

Murat Soylu,  ”şirket olarak verecekleri bütün hizmetlerin bir kısmını web tabanlı bir siteme entegre ettiklerini ve kısa bir süre içerisinde de entegre işleminin biteceğini söylerken, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi OSGB” alanında verecekleri hizmetlerin  başlangıcından uygulama ve yönetimine kadar her aşamasında müşterileriyle çok yakın ilişkiler kurmak suretiyle, güvenilir ve profesyonel hizmet vererek müşterilerinin verimliliğini arttırarak sektörlerinde rekabet avantajı sağlamayı kendilerine misyon edindiklerini” kaydetti.

OSGB

OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi olarak İstanbul gibi bir metropol’de verdiğimiz hizmetin kalitesi ortadadır” diyen Soylu, ”ilk günden itibaren Eğitim Merkezimiz’de kurs alan İş Güvenliği Uzmanı adayı arkadaşlarımızın başarısı  için hiç bir fedakarlıktan kaçınmadık ve modern ve adayların bütün gereksini karşılayan bir Eğitim Merkezi oluşturduk” dedi.

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, 02 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 Sayılı Torba Kanunla ötelendiği yönünde kamuoyunda meydana gelen yanlış bir algının oluştuğunu belirten Soylu, “Yalnız 1 çalışanı olsa dahi tüm işyerleri 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle; Çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek, Acil Durum Planı yapmak, İşyerinin Risk Analizi ve Değerlendirmesi hazırlamak, çalışanlarının işe giriş sağlık raporlarını tamamlama zorunluğu vardır ” dedi. Ve aynı şekilde bu yükümlülük halen devam etmektedir, bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işyerlerinin ise ilgili kanun’da belirtiği şekilde cezalara maruz kalabileceklerinin” altını çizdi. 50 ve üzerinde çalışanı olan tüm işyerleri hemen başlamak üzere ve 50′den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri 01 Ocak 2014 itibari ile, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır. Az tehlikeli sınıftaki işyerleri ise bu zorunluluğu 30 Haziran 2016 tarihine kadar yerine getirmekle yükümlüdür” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 6331 sayılı kanunun getirdiği yükümlüklerle ilgili ciddi sıkıntı ve sorunlar gördüklerine dikkat çekerek hizmet alımı yapmak isteyen iş verenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri‘ni tercih etmeleri, ehil olmayan fason yapıların mağdurları arasına adlarını yazdırmamaya özen göstermeleri konusunda da uyardı.

” Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ” OSBG ile ilgili kanunun faydalarından bahseden Soylu, ” Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının bu kanun sayesinde gözle görülür şekilde azalma olacağını ve bu noktada AB ülkelerindeki standartları kısa sürede yakalayabileceğimizi” belirtti.

Reklamlar

OSGB Ortak Sağlık Birimi Nedir? Sorumlulukları nelerdir?

Kısa adıyla OSGB  diğer bir adıylaOrtak Sağlık Güvenlik Birimi

İşyerinde en az 50 işçi çalıştıran işverenler, ilgili yasa tarafından belirlenen iş sağlığı ve güvenliği prosedürünü  yerine getirmek için  işyeri ve sağlığı birimi kurması gerekmektedir ve işveren tarafından oluşturulan bu İş Güvenliği ve Sağlık birimi ;

 en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı  işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur. İşverenlerinin mutlaka yerine getirmesi gereken bu yükümlülük Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir.

2013 yılı başı itibariyle güncellenen yeni İş Güvenliği yasasıyla birlikte bu prosedüre uymayan işyerlerini ağır cezalar beklemektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’ ve İşyeri Sağlık ve Güvenliği birimi ile eş zamanlı ve ortak yaptıkları çalışmalar çerçevesinde , işyerinde normal iş akşının güvenli bir ortamda sağlanmasını ve verimli çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamaya çalışırlar. Bütün bu çalışmalar doğrultusunda daha çalışmalar daha önceden yapılan kontrollerin sonucu belirlenen plan çerçevesinde yapılır.

Buna göre Ortak Sağlık Güvenlik Birimi;
a) İşçilerin sağlık gözetimi,
b) Çalışma ortamının gözetimi,
c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
ç) İlkyardım ve acil müdahale
d) Kayıt ve istatistik,
görevleri başta olmak üzere buna benzeri diğer  bir çok görevleri yerine getirmek, kontrol etmek ve yürütmekle yükümlüdür. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Tema Akademi

Ortak  sağlık güvenlik birimi, işçilerin  sağlığın ve güvenliğini korumak için hizmet verir ve bununla birlikte  işçilerin çalıştıkları yerleri sağlık ve güvenlik açısından uygun duruma getirmek için hizmet verir. Bu çalışmalar sonucunda işyerlerinde meydana gelebilecek kazaların asgariye indirilmesi hedeflenir.  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimiilk  yardım ve  acil  müdahale için,  işyerlerinde  kaza,  yangın, doğal  afetler gibi acil  müdahale  gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri, uygulamaları organize eder, yürütür ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi işyerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda yetkili olduğu için her hangi bir gereçeyle sorumluluklarını hafife alamaz. Şayet uygulanması gereken çalışmalara işyeri sahipleri her hangi bir nedenden dolayı karşı çıkarlarsa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi durumu bağlı bulundukları birimlere bildirmek zorundadırlar. 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin yukarıda belirttiğimiz görevleri ve sorumlulukları dışında ayrıca; İşyerinde 22.05.2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım yönetmeliğine göre bulunması gereken, ilkyardımcı olacak kişilerin gerekli eğitimleri almasını sağlayacak organizasyonları yapar. Ortak sağlık güvenlik birimi kayıt ve istatistik bilgileri için, çalışma ortamı ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgileri kayıt altına alır ve belgeleri muhafaza eder. Bununla birlikte iş yerinin ticari sırlarını güvenlik altına alma zorunluluğu vardır. İşyerinin 3. Kişiler tarafından bilinmesi durumunda işyerini zor durma düşürebilecek bilgilerin korunması Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ nin dikkat etmesi gereken diğer bir husustur.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yıllık çalışma planı çerçevesinde yürütülmesi planlanan hizmetleri ile ilgili olarak işbirliği ilkesine uygun yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan işveren tarafından onaylanır.Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ve işveren tarafından onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve bir nüshası Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından muhafaza edilir.

 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yıllık değerlendirme raporu için, işyerindeki sağlık ve güvenlik gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve belirtilen örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve Genel Müdürlüğe gönderir.İşveren ortak iş sağlığı ve güvenliği birimi hizmetini aldığı danışman firma ile yönetmelikte belirlendiği şekilde sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme 3 nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshalardan biri işverende, biri firmada kalır ve biri de Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

Yanlış algı sonucu oluşan kolay ve emeksiz para kazanma gibi görünen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi aslında gerek sorumlulukları gerekse görevleri itibariyle ciddi sorumluluk isteyen ve riskli bir iştir. İşyerlerinde meydana gelebilecek kazaların ilk sorumlusu olarak gerekli birimleri ilk hesap verecek olan da aynı şekilde Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve haliyle bu birim sorumlarıdır. Bu yüzden oluşan yanlış algının yanlışlığı konusunda Tema Akadmi olarak vurgu yapma gereksinimi hissettik.Resim

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? İş Sağlığı Uzmanlarının Görevleri Nelerdir

İş sağlığı ve güvenliği nedir

Daha önce yayınladığımız makalede İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının tarihçesinden bahsetmiştik. Ve yine aynı makalede yürülüğe giren İş sağlığı ve güvenliği yasaıyla birlikte meydana gelen İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı açığından bahsetmiştik. Aynı şekilde söz konusu açığı kapatmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurslarını ele almış, kapsamlı bir bilgi vermiştik.

İş sağlığı ve güvenliği bir bilim dalıdır. Dünya üzerinde milyonlarca işyeri var. Bu işyerlerinde her gün onlarca insan fiziki şartlardan ve iş kazalarından dolayı hayatlarını kaybediyorlar ya da sakat kalıyorlar. Bu bilim İşyerlerinde çalışanların karşı karşıya kaldıkları sağlık problemlerini ve mesleki riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.  Bir firmanın ya da kuruluşun gerçekleştirdiği bütün iş ve işlemler  çalışanları, paravan şirketleri ve orada çalışanları geçici işçileri,  bir şekilde o işyerinde çalışan herkesi etkiler. Tüm bu insanların sağlığının korunması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda İş sağlığı ve güvenliği

 Bilim olarak çalışır.

İş sağlığı ve güvenliği  Neler Yapar?

  • İşyerinde meydana gelebilecek her türlü risk, ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunu konusunda önceden önlemler almak ve mevcut personelin tamamını bilgilendirmek
  • İş sağlığı ve güvenliği sadece işçileri korumaz aynı zamanda işvereni ve üretimin doğru ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini de garanti altına almaya çalışır.
  • İş sağlığı ve güvenliği için birincil amaç işyerinde çalışan işçilerin sağlıklarının korunması, çalışma alanında doğabilecek her türlü iş kazasını, meydana gelebilecek her türlü riski bertaraf etmek adına gereken tüm tedbirleri almaktan ibarettir.
  • İşyerinde riskleri azaltmak için gereken tüm araç gereçlerin teminin yapılması. Uyarı levhaları, bilgilendirme ve oryantasyonların takip edilmesi.

İş Sağlığı ve güvenliği meselesinin kanuni dayanağı ise 4857 Sayılı İş Kanunu 5. bölüm 77-89. maddede belirtilmektedir.  İş Sağlığı ve güvenliği’nin sağlanmasında işverene ve devlete görev düşmektedir. Devlet işverenlerin işyerlerinde gereken tedbirleri alıp almadıklarını, denetler, gerekli gördüğü hallerde işyerini kapatabilir. İşyeri çeşitli mühendisleri, teknik elemanlarını sağlık elemanlarını kurallar göre çalıştırmak zorundadır.

 

İşçi Sağlığını olumsuz etkileyen durumlar

İş Sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel noktası işçi sağlığını korumaktır bu bağlamda İş Sağlığı ve güvenliği uzmanları işyerlerinde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. İşçi sağlığını olumsuz etkileyen bir çok durum mevcut bu durumlar hakkında sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

 

Aşırı sıcak ya da aşırı nemli ortamlarda çalışmak

Aşırı sıcaklar ya da nemli ortamlar işçi sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Bu tür durumlarda çalışılan yerin ısısının ayarlanması nem ölçerler ile nemin belirlenerek uygun duruma getirilmesi gerekir.

Yetersiz ışıklandırma ya da fazla ışıklandırma

Işıklandırmanın yetersiz olması işçinin yaptığı işi tam görememesine dolayısıyla kazaların oluşmasına neden olabilir. Fazla ışık ise göz sağlığı için zararlı olabilir.

Bedeni veya organları çok hırpalayan işler

İşlerin ağırlığına göre çalışma saatleri düzenlenmelidir. Masada çalışan bir işçi ile  balyoz sallayan bir işçi aynı süre çalıştırılmamalıdır.

Gürültü

Fazla gürültü de işçi sağlığını olumsuz etkiler.

Ağır çalışma şartları

Genel olarak ağır çalışma şartları İş Sağlığı ve güvenliği için büyük risktir. Hem iş kazaları için hem de meslek hastalıkları için çok önemli bir sorundur.

 

İşyeri atmosferinin kötü olması

İşçilerin çalıştığı ortamlarda solunan hava işçinin sağlığı ile doğrudan ilgilidir. Mesela kot taşlama işinde çalışan işçilerin çok önemli bir bölümü solunum cihazına bağlı olarak yaşamaktalar.

Gece İşi ve Vardiyalı çalışma

İş Sağlığı ve güvenliği uzmanları gece işçiliğinde ve vardiyalı çalışmalarda daha dikkatli olmalıdır. Çünkü bu saatlerde kaza ve yaralanma daha kolay oluşmaktadır.

Mola saatlerinin yetersiz olması

İşçilerin gerekli molalarının olması işçi verimini düşürmeye işçi sağlığını olumsuz etkilemeye başlar. İş Sağlığı ve güvenliği uzmanları hem iş veriminin arttırılması hem de işçi sağlığının korunması konusunda söz sahibidir. O nedenle verimi arttırmaya çalışmak da İş Sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yan görevleri arasındadır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yerine getirmesi gereken bazı görevler vardır bunları sıralayalım:

1-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı , işyerindeki tüm makine donanım ve teçhizatın çalışma durumundan sağlığından stabilitesinden  makinelerde kullanılan malzeme ve hammaddelerin sağlığa etkilerinden sorumludur

2-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı işçileirn koruyucu kıyafetler giymesinden baret ya da kask takmasından koruyucu donanımların seçilip pratik olarak kullanılmasından bu koruyucuların işe yararlığının test edilmesinden sorumludur.

3-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yapılması gerekenleri işverene yazılı ve imzalı oalrak bildirmek zorundadır.

4-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı işyerinde ortaya çıkan kazaların neden çıktığını raporlamalı ve tekrar çıkmaması için gereken tedbirleri almalıdır.

5-      Risk Değerlendirmesi ile İlgili Görevi: İşverenin risklerle ilgili bilgilendirilmesi gereken tedbirlerin alınması için teşvik edilmesi ve işveren tarafından alınan tedbirlerin takibinin yapılması

6-      İşyerinin devletin belirlediği mevzuata uygun bir şekilde dizayn edilip edilmediğini kontrol etme, periyodik bakımları planlamak ve kontrol etmek,  kontrolleri gözlemlemek

7-      Doğal afetler, işyerinde meydana gelmesi olası facilara karşı acil eylem planları oluşturmak bunu işverenle ve işçilerle paylaşmak gerekli tedbirleri alıp gereken tatbikatları ve eğitimleri yapmak herkesin üstüne düşen sorumlulukları kendisine tebliğ etmek.

8-      İşyeri personelinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli eğitimleri aldıklarından emin olmak, eğitimleri, kanuna uygun olarak düzenlemek ve işverene onaylatmak.

9-      Çalışma ortamını sürekli gözleyerek,  İş Sağlığı Ve Güvenliği çalışmalarının yıllık değerlendirme raporuna (Ek-2) işyeri hekimi ile birlikte işlemek.

10-   Gerekli tüm evrakları hazırlayarak işverenin onayına sunmak gerekli afişleri çalışma ortamına asmak

11-   İşyeri hekimiyle sıkı diyalog halinde olmak, gerekli değerlendirmeleri birlikte yapmak,

Gibi birçok görev ve sorumluluğu vardır.

2014 Yılında 20 Bin İş Güvenliği Uzmanına İhtiyaç Olacak

 

Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı Abdullah Bozkır, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’de halen yaklaşık 20 bin iş güvenliği uzmanına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kısa bir süre önce İş Sağlığı ve Güvenliği Kununun yürülüğe girmesi ve sonrasında yapılan yeni güncellemelerle birlikte işverenlere bazı zorunluluklar getirmesi ciddi anlamda İş güvenliği uzmanı açığının ortaya çıkmasına neden oldu.

Bo konuylailgili olarak bir açıklama yapan Bozkır, ülkemizde toplam 1.4 milyon işverenin olduğunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre bugün itibarı ile C sınıfı iş güvenliği uzmanı ihtiyacının 6 bin, B sınıfı iş güvenliği uzmanı ihtiyacının 6 bin, ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı ihtiyacının da 7 bin olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte, şimdiye kadar yapılan mevcut araştırma sonuçlarına göre, İş sağlığı ve güvenliği kurslarından veya ilgili eğitim kurumlarından kurs alan uzmanların yüzde 25’inin hala kamu kurumlarında devlet memuru olarak çalıştığına dikkat çeken Bozkır, bu kişilerin de aktif iş güvenliği uzmanlığı yapmadığını hatırlattı.

Gelecek yıl 1 Ocak tarihinden itibaren tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 50’nin altında çalışanı olan işyerleri içinde işyeri hekimi ve iş güvenlik uzmanlığı sözleşmesi yapılması zorunluluğu geldiğini belirten Bozkır, “Bu da hükümeti ciddi ve radikal kararlar almaya zorlanıyor. Kaldı ki daha önce söz konusu işyerleri ile ilgi hükümler ertelenmişti ve ikinci bir ertelemenin kanunu işlevselliğini ve güvenilirliğini olumsuz etkileyeceği kaçınılmaz. Elde edilen verilere ve gidişata bakılırsa işyeri hekimi ve iş güvenlik uzmanı ihtiyacı ciddi oranda artış görünecektir. Kamuda çalışan iş güvenlik uzmanlığı belgesine sahip olan memurlarında dışarıda uzmanlık yapmalarının önünün açılması durumunda iş güvenlik uzmanlığı ihtiyacının giderilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacağı kanaatindeyiz.” dedi.

Bozkır, TBMM gündemindeki, ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın yasalaşmasıyla kamuda çalışan işyeri hekimlerinin ayda 30 saat işyeri hekimliği yapabileceğini dile getirdi. Bozkır şunları kaydetti:
“Taslak yasalaşırsa; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında aylık otuz saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapabilir. Tabipler, işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini yapabilirler. Bu piyasadaki işyeri hekimi ihtiyacına bir miktar katkıda bulunacaktır. Aynı durum kamuda çalışan iş güvenlik uzmanları içinde gündeme alınır ise ciddi bir sıkıntı giderilmiş olacaktır. Amaç iş kazaları ve meslek hastalıkları ile mücadele olduğuna göre olayı çok yönlü ele alarak kamuda çalışan ve aktif olarak iş güvenliği uzmanlığı yapamayan meslektaşlarımızın da dışarıda hizmet vermelerinin önü açılmalıdır. Dernek olarak görüşülen torba kanununa kamuda çalışan iş güvenlik uzmanları için de madde eklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada toplumun bir kesiminin değil kamunun ortak yararları olduğu kanısındayız.”

1 Ocak 2014 tarihinde işverenlerin İş güvenliği ve sağlığı uzmanlarıyla çalışma zorunluluğun yürülüğe girmesiyle birlikte meydana gelen İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı açığının nasıl kapanacağına dair şimdiye kadar ciddi anlamda üretilmiş bir laternatif yok gibi.

Mevcut durumda tek çözüm olarak İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kursları çözüm olarak görünüyor.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzman adaylarının bulundukları illerde İş sağlığı ve İş Güvenliği kurslarına giderek belirli periyodlarda yapılan sınavları kazanmaları durumunda gerekli sertifikayı alabileceklerini belirten uzmanlar, bu kadar kısa zamanda bile söz konusu uzman açığının kapanmasının çok zor olduğunu belirtiyorlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? İş Sağlığı Uzmanlarının Görevleri Nelerdir

İş sağlığı ve güvenliği nedir

Daha önce yayınladığımız makalede İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının tarihçesinden bahsetmiştik. Ve yine aynı makalede yürülüğe giren İş sağlığı ve güvenliği yasaıyla birlikte meydana gelen İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı açığından bahsetmiştik. Aynı şekilde söz konusu açığı kapatmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurslarını ele almış, kapsamlı bir bilgi vermiştik.

İş sağlığı ve güvenliği bir bilim dalıdır. Dünya üzerinde milyonlarca işyeri var. Bu işyerlerinde her gün onlarca insan fiziki şartlardan ve iş kazalarından dolayı hayatlarını kaybediyorlar ya da sakat kalıyorlar. Bu bilim İşyerlerinde çalışanların karşı karşıya kaldıkları sağlık problemlerini ve mesleki riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.  Bir firmanın ya da kuruluşun gerçekleştirdiği bütün iş ve işlemler  çalışanları, paravan şirketleri ve orada çalışanları geçici işçileri,  bir şekilde o işyerinde çalışan herkesi etkiler. Tüm bu insanların sağlığının korunması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda İş sağlığı ve güvenliği

 Bilim olarak çalışır.

İş sağlığı ve güvenliği  Neler Yapar?

  • İşyerinde meydana gelebilecek her türlü risk, ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunu konusunda önceden önlemler almak ve mevcut personelin tamamını bilgilendirmek
  • İş sağlığı ve güvenliği sadece işçileri korumaz aynı zamanda işvereni ve üretimin doğru ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini de garanti altına almaya çalışır.
  • İş sağlığı ve güvenliği için birincil amaç işyerinde çalışan işçilerin sağlıklarının korunması, çalışma alanında doğabilecek her türlü iş kazasını, meydana gelebilecek her türlü riski bertaraf etmek adına gereken tüm tedbirleri almaktan ibarettir.
  • İşyerinde riskleri azaltmak için gereken tüm araç gereçlerin teminin yapılması. Uyarı levhaları, bilgilendirme ve oryantasyonların takip edilmesi.

İş Sağlığı ve güvenliği meselesinin kanuni dayanağı ise 4857 Sayılı İş Kanunu 5. bölüm 77-89. maddede belirtilmektedir.  İş Sağlığı ve güvenliği’nin sağlanmasında işverene ve devlete görev düşmektedir. Devlet işverenlerin işyerlerinde gereken tedbirleri alıp almadıklarını, denetler, gerekli gördüğü hallerde işyerini kapatabilir. İşyeri çeşitli mühendisleri, teknik elemanlarını sağlık elemanlarını kurallar göre çalıştırmak zorundadır.

 

İşçi Sağlığını olumsuz etkileyen durumlar

İş Sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel noktası işçi sağlığını korumaktır bu bağlamda İş Sağlığı ve güvenliği uzmanları işyerlerinde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. İşçi sağlığını olumsuz etkileyen bir çok durum mevcut bu durumlar hakkında sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

 

Aşırı sıcak ya da aşırı nemli ortamlarda çalışmak

Aşırı sıcaklar ya da nemli ortamlar işçi sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Bu tür durumlarda çalışılan yerin ısısının ayarlanması nem ölçerler ile nemin belirlenerek uygun duruma getirilmesi gerekir.

Yetersiz ışıklandırma ya da fazla ışıklandırma

Işıklandırmanın yetersiz olması işçinin yaptığı işi tam görememesine dolayısıyla kazaların oluşmasına neden olabilir. Fazla ışık ise göz sağlığı için zararlı olabilir.

Bedeni veya organları çok hırpalayan işler

İşlerin ağırlığına göre çalışma saatleri düzenlenmelidir. Masada çalışan bir işçi ile  balyoz sallayan bir işçi aynı süre çalıştırılmamalıdır.

Gürültü

Fazla gürültü de işçi sağlığını olumsuz etkiler.

Ağır çalışma şartları

Genel olarak ağır çalışma şartları İş Sağlığı ve güvenliği için büyük risktir. Hem iş kazaları için hem de meslek hastalıkları için çok önemli bir sorundur.

 

İşyeri atmosferinin kötü olması

İşçilerin çalıştığı ortamlarda solunan hava işçinin sağlığı ile doğrudan ilgilidir. Mesela kot taşlama işinde çalışan işçilerin çok önemli bir bölümü solunum cihazına bağlı olarak yaşamaktalar.

Gece İşi ve Vardiyalı çalışma

İş Sağlığı ve güvenliği uzmanları gece işçiliğinde ve vardiyalı çalışmalarda daha dikkatli olmalıdır. Çünkü bu saatlerde kaza ve yaralanma daha kolay oluşmaktadır.

Mola saatlerinin yetersiz olması

İşçilerin gerekli molalarının olması işçi verimini düşürmeye işçi sağlığını olumsuz etkilemeye başlar. İş Sağlığı ve güvenliği uzmanları hem iş veriminin arttırılması hem de işçi sağlığının korunması konusunda söz sahibidir. O nedenle verimi arttırmaya çalışmak da İş Sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yan görevleri arasındadır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yerine getirmesi gereken bazı görevler vardır bunları sıralayalım:

1-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı , işyerindeki tüm makine donanım ve teçhizatın çalışma durumundan sağlığından stabilitesinden  makinelerde kullanılan malzeme ve hammaddelerin sağlığa etkilerinden sorumludur

2-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı işçileirn koruyucu kıyafetler giymesinden baret ya da kask takmasından koruyucu donanımların seçilip pratik olarak kullanılmasından bu koruyucuların işe yararlığının test edilmesinden sorumludur.

3-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yapılması gerekenleri işverene yazılı ve imzalı oalrak bildirmek zorundadır.

4-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı işyerinde ortaya çıkan kazaların neden çıktığını raporlamalı ve tekrar çıkmaması için gereken tedbirleri almalıdır.

5-      Risk Değerlendirmesi ile İlgili Görevi: İşverenin risklerle ilgili bilgilendirilmesi gereken tedbirlerin alınması için teşvik edilmesi ve işveren tarafından alınan tedbirlerin takibinin yapılması

6-      İşyerinin devletin belirlediği mevzuata uygun bir şekilde dizayn edilip edilmediğini kontrol etme, periyodik bakımları planlamak ve kontrol etmek,  kontrolleri gözlemlemek

7-      Doğal afetler, işyerinde meydana gelmesi olası facilara karşı acil eylem planları oluşturmak bunu işverenle ve işçilerle paylaşmak gerekli tedbirleri alıp gereken tatbikatları ve eğitimleri yapmak herkesin üstüne düşen sorumlulukları kendisine tebliğ etmek.

8-      İşyeri personelinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli eğitimleri aldıklarından emin olmak, eğitimleri, kanuna uygun olarak düzenlemek ve işverene onaylatmak.

9-      Çalışma ortamını sürekli gözleyerek,  İş Sağlığı Ve Güvenliği çalışmalarının yıllık değerlendirme raporuna (Ek-2) işyeri hekimi ile birlikte işlemek.

10-   Gerekli tüm evrakları hazırlayarak işverenin onayına sunmak gerekli afişleri çalışma ortamına asmak

11-   İşyeri hekimiyle sıkı diyalog halinde olmak, gerekli değerlendirmeleri birlikte yapmak,

Gibi birçok görev ve sorumluluğu vardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

                İş sağlığı ve güvenliği, işçilerin sağlıklarının ve güvenliklerinin korunmasını amaç edinmiş uygulamalara verilen genel addır. İşçi güvenliği, bir iş yerinde çalışan işçilerin güvenliklerini korumak ve herhangi bir kaza meydana getirecek unsurları ortadan kaldırmak için uygulanan yöntemlerdir. İşçi sağlığı ise bir işyerinde çalışan işçilerin çalıştıkları ortamın sağlığa uygun hale getirilmesi ve sağlığı tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir daldır.

                Sanayileşmenin hızlı bir şekilde gelişmeye başlaması beraberinde birçok sorunu da getirmiştir. Bunlardan en önemlisi ise işçilerin sağlıklarının ve güvenliklerinin koruma altına alınmasıdır. Bir işyerinde bulunan birçok farklı cihazın işçilerin sağlığını ve güvenliklerini tehdit etme ihtimali vardır. Bu tehditlerin en aza indirgenmesi ve yok edilmesi için iş sağlığı ve güvenliği oldukça önemli bir hale gelmiştir.

                İş sağlığı ve güvenliği sayesinde bir işyerindeki sağlığı tehdit eden tüm unsurlar ortadan kaldırılmaktadır. Bu da beraberinde verimliliği getirmektedir. Yapılan denetimler sonrasında işyerinde bulunan sağlığı ve güvenliği tehdit eden tüm unsurlar tek tek belirlenir. Daha sonrasında işverenden bu unsurların ortadan kaldırılması istenir. Eğer işveren kendisine verilen süre içerisinde bu unsurları ortadan kaldırmayacak olursa bu durumda cezai işlem uygulanır. Bu nedenle tüm işyeri sahiplerinin bunlara uyması ve gerekli düzeltmeleri yapması hem sağlık hem de güvenlik açısından oldukça önemlidir.

                İş sağlığı kursları, işverenlerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmeleri için verilen kurslardır. Bu kurslar sayesinde işçilere gerekli eğitimler verilmekte ve acil bir durumda ne yapmaları gerektiği anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra bu kurslar sayesinde işçiler ve işverenler sertifika sahibi olabilmekte ve işyerindeki aletler hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilmektedirler. İşte bu yüzden iş sağlığı kursuda oldukça önemlidir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı belgesini kimler alabilir

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı belgesini kimler alabilir
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu
29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ye göre İş Sağlığı Ve Güvenliği uzmanı olabilecek kişiler teknik öğretmenler, mühendis ve mimarlar   fen-edebiyat fakültesi fizik kimya bölümü mezunları,  yüksekokul düzeyinde eğitim veren İş Sağlığı Ve Güvenliği bölümü mezunları İş Sağlığı Ve Güvenliği uzmanı olabilirler. 
 
3 çeşit iş güvenliği uzmanlığı belgesi vardır A, B, ve C… C grubu İş Sağlığı Ve Güvenliği uzmanlığı belgesi olanlar az tehlikeli işyerlerinde çalışabilirler. B Grubu İş Sağlığı Ve Güvenliği belgesi olanlar  A grubu belgeye sahip olanların çalıştığı yerler ile birlikte tehlikeli işyerlerinde, A Grubu İş Sağlığı Ve Güvenliği uzmanları ise en telikeli işyerleirnde ve A ve B grubu İş Sağlığı Ve Güvenliği uzmanlarının çalışabileceği yerlerde çalışabilirler Yani A, B, C, sınıflaması tehlikelere göre belirlenmiştir. 
 
C Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
 
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılan ve başarı ile tamamlayan kişilere Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından verilen belgedir. İş güvenliği eğitimi toplam 220 saattir bu eğitimin 180 saati teorik 40 saati ise uygulamalı olmaktadır. Eğiticilerin nitelikleri çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından belirlenir.  Teorik eğitimlerin 90 saati uzaktan eğitim olarak verilebilir.  Uygulamalı eğitimlerin ise bir iş güvenliği uzmanının görev aldığı işyerlerinde uygulamalı olarak verilmektedir. Eğitim alan adaylar 3 yıl içinde en çok 2 sınava katılma hakkına sahiptir. 3 yıldan sonra adaylar eğitimlerini tekrarlamak zorundadırlar.  Sınav sonucu 100 üzerinden 70 olan adaylar başarılı sayılırlar. Adaylar   İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olduktan sonra 5 yılda bir yapılan yenileme eğitimlerine  katılmak zorundadırlar. Yenileme eğitimleri en az 30 saat olarak yapılır ve yüz yüze yapılmak zorundadır.
 
B Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
 
Bu belgeye sahip olabilmek için   C sınıfı belgeyle en az 3 yıl çalışmış olmak  B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliğiuzmanlığı sınavına katılıp başarılı olmak gereklidir. Başarılı olanlara belgeleri çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından verilecektir. 
A Grubu İş sağlığı ve güvenliği Belgesi
 
B Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi ile 4 yıl ve daha fazla çalışmış olan uzmanların A grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sınavına girip başarılı olanlara verilir. Ayrıca B Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği belgesiyle 10 yıl çalışmış olanlara verilir bunun dışında İş sağlığı ve güvenliği programında doktora yapmış olanlara verilir. Son olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında en az sekiz yıl teftiş yapmış mühendis ve mimarlara verilmektedir.